Prijava
   

Vrhunac samouniženja

Kada na vrata svoga kamiona sa posebno adaptiranom prikolicom koja služi za prevoz stoke napišete "sopstveni prevoz".