Prijava
   

Vri ko u kaci

Označava gužvu - masu ljudi, a koristi se u sredstvima javnog prevoza, u objektima ili svuda gde ona nije poželjna, već predstavlja otežavajuću okolnost.

Dva lika ulaze u Beovoz. Prolaze kroz jedan vagon i ne uspevaju da pronađu mesta za sebe. Jedan od njih će razočarano : "Ovde vri ko u kaci, ajmo dalje!"