Prijava
   

Vrijeđanje inteligencije

Katalog kvazi sniženja iz supermarketa

- Jabuke sa 100 din snižene na 99! Vau! (Mrš!)