Prijava
  1.    

    Vrnuti

    Izraz koji se koristi u južnim krajevima Srbije da bi se konstatovala pojava neke padavine, najčešće kiše.

    - Vrne li kiša i kod vas?

    - Vrne, vrne, 'bem li gu dete!