Prijava
   

Vršački heroin

Narkomani na lečenju tako zovu METADON jer ga proizvodi Hemofarm.