Prijava
 1.    

  Vujaklija leksikon očima kritičara

  Vujaklija leksikon paradoks savremenog izdavaštva.
  Knjiga – delo poseduje određenu težinu.
  Delo se po svome sadržaju može smatrati sabranim.
  Delo takođe ima najširi mogući raspon obzirom da obuhvata azbuku, abecedu, alphabet a i šire.
  Mada je zapaženo da delu nedostaju elementi, npr, likovi, tema, karakterologija, zapaža se da autor vešto barata deskripcijama,
  Delo se može smatrati delom određene težine (cca 2 kile).
  Delo, je nesumnjivo eklektično jer u sebi obuhvata najveći deo književnih i umetničkih pravaca.
  Takođe se može uočiti da stremi od slova A sve dok ne dosegne slovo Š i da u svom opsegu, zahvata široki pojmovni dijapazon.
  Takođe je primećeno odsustvo fabule radnje, a uočava se odsustvo uvoda, rapleta, kulminacije i raspleta.
  Zapaža se takođe bogatstvo izraza iako autor koristi tuđice te prelazi granica razumevanja.

  Ako vas do sada nisam nasmejao verovatno neću ni od sada, stoga prekidam na granici literotomije.