Prijava
   

Vukajlijaši

Mladi,perspektivni dačaci i devojčice,kreatori istorije početka 21.veka u Srbiji,sakupljaju mudros' koju će ostaviti novim generacijama da analiziraju.