Prijava
  1.    

    Za brisanje šporeta

    Poslednji stadijum upotrebe odevnog predmeta u seoskom domaćinstvu.