Prijava
 1.    

  Za cepanje drva

  Najniži stepen kvaliteta prehrambenog proizvoda. Toliko loš da je gre'ota i svinjama to dati.

  Za doručkom:

  Majka: Uzmi jogurta sine, vidiš kako je lep.
  Ja: Vidim, lep je u pi*ku materinu, mogu da cepam drva s njim.