Prijava
   

Za sve se uči škola

Najčešća rečenica jednog đubretara.

Dečak: Haahaha,vidi ovog đubretara kako je tupav,kad nije učio u školi pa sad mora po ulicama da čisti.
Đubretar: Dečko,dođi ovamo,evo ti metla i čisti.
Dečak: Ne mogu (postiđen pred drugom).
Đubretar: Ne možeš jer nisi to još učio u školi,za sve treba škola,zapamti to.