Prijava
   

Ženom se ne rađa, ženom se postaje

Geslo muškaraca koji su promijenili spol.

Komentari

Čuo sam da je na severnom spolu zima.