Prijava
  1.    

    Zid sagradjen od ega

    Zid, najčešće u kancelarijama tako nazovi profesionalaca nakaradno ukrašen velikim brojem certifikata, diploma i tokenima o akademskim uspjesima. Grub broj ovih ostvarenja implicira i govori o njegovoj superiornosti i vještini nad ostalima. Profesionalac se služi zidom kao ogledalom, u tome kvadrantu je njegovih tries i nešto godina uspješnog rada, život mu je ispunjen koliko je to moguće. Pojačana profesionalna percepcija i sofisticiranost. Ego koji kipi.

    Prednost ego zida jeste da će klijent uvijek lakše da se lati novčanika i potegne za parama kada primjeti taj zid kosmičkih razmjera egoizma.