Prijava
   

žnu

ružan ili ružna (u pogrdnom značenju)
-kao i mnogi šatrovački izrazi i ovaj se može upotrebljavati u nominativu iako je u pitanju skraćeni oblik akuzativa (ružnu-žnu), kao i u muškom rodu (primer 2)

"A' sam vid'o jednu žnu ribu u busu danas, znači, ne zna se!"

"Aaaa, bate, što si žnu isp'o na ovoj slici, bolje je skloni iz albuma dok je ne vidi još neko..."