Prijava
 1.    

  Zoća

  Veoma čest nadimak onih čije ime je Zoran.
  Na njihovu žalost Zoća se rimuje sa raznim dodacima koji im kasnije ostaju kroz ceo život.

  Zoća Masnoća,
  Zoća Ružnoća,
  Zoća Smoća,
  Zoća Besnoća i tako dalje.