Prijava
   

Autobus

Stvar koja opravdava više časova nego majka i lekarska uverenja.

Komentari

nekad i "putnike" koji žive na 500m +