Prijava
   

Avion

Vidik.
Mesto odakle se sve vidi. Čak i najsitniji detalji.

- Au, gledaj ga ovaj Bolton, iz iksa opet dolazi.
- Ma, to ti je viđeno iz aviona.
_____________________
- Laki dobio korpu od one ribe.
- Pa, to se videlo iz aviona.

Komentari

Vidiš bebe, dao sam pljus. Onda sam shvatio da sam pogriješio. Mislim da je poređenje za avion baš suprotno.

Za naslovnu! Vidim iz aviona. :) +

Pogrešno definisano. Nije avion mesto odakle se sve vidi, nego se taj izraz koristi kada želiš da kažeš da je nešto bilo toliko očigledno da se videlo čak i iz aviona.

Па, Френк, видиш, ја сам дефинисао оно што си ти сад рекао. У примерима можеш да видиш да је било очигледно.

Па, Френк, видиш, ја сам дефинисао оно што си ти сад рекао. У примерима можеш да видиш да је било очигледно.

U telu definicije je pogrešno definisano. Značenje izraza je upravo suprotno od načina na koji je prikazanpo u telu.

Да, добро си објаснио. Авион у смислу нечег очигледног, тако. :) ++

Хвала Месечерка :)