Prijava
   

BačiJe

Naziv u upotrebi u planinskim predelima područja bivše Jugoslavije, predstavlja male kuće – kolibe načinjene od drvene gradje sa funkcijom letnje kućice čuvara stada. U proleće, čobani vode svoja stada u planinu na ispašu i tamo borave u katunima, da bi se u zimskog periodu povukli u svoja seoska staništa.

Na šatrovačkom, navedeni pojam dobija malo drugačije značenje

Gde ste bačiJe, el ste krenuli u štetu?

Komentari