Prijava
   

druga palatalizacija

Kada se zadnjonempcani suglasnici k,g,h, nadu u rijecima ispred samoglasnika "i" mjenjaju se u "c,z,s," ova glasovna promjena naziva se DRUGA PALATALIZACIJA ILI JOS SIBILARIZACIJA jer se c,z,s nazivaju SIBIRANTIMA...

junak-junaki->junaci
bubreg-bubregi->bubrezi
siromah-siromahi->siromasi

Komentari

Preciznije kada se nadju ispred I,E i nepostojano A(samoglasnici prednjeg reda). :))))

Definicija "Bukvalno"

Učenici moje sestre kažu :SIBIRACIJA,SIBACIJA,SIBIRIZACIJA..