Prijava
   

džek

faca

kaže se nekome kada nešto dobro(kvalitetno) uradi ili kaže

"koji si ti džek"

Komentari

Jeb'o vas džek.