Prijava
   

Evnuh

Nekada - kastrirani muškarci koji su štitili harem nekog velikog vladara od muških uljeza ili da neko ne pobegne iz njega.
Danas - muškarci sa spomenikom palom borcu koji štite svoj porodični harem (žena i dve ili više ćerki) od stranih muških uljeza ili sprečavaju da one iznenadno pobegnu iz kuće.