Prijava
   

Evo ti ga na

Izraz koji prati pokazivanje šipka u pristojnijoj varijanti.
U nepristojnijoj varijanti se pokazuje nešto drugo.