Prijava
   

fasung

Njem. fassung sa značenjima:
1.ono što nekome pripada da primi,sledovanje
2.vrat sijalice, takođe i sijalično grlo
3.okvir nakita ili tehničkih predmeta
4.optočavanje,uokviravanje,uokvirenje(slike)

Od tuda u našem jeziku se upotrebljavaju reči fasunga za nabavku mesečnih potrepština kao i fasovati najčešće kao pretnja - fasovat ćeš ti meni.

Definisao sam potaknut definicijom fasunga autor ..primo..koji je postavio pitanje porekla reči fasunga. Nadam se da sam mu uštedio trud.