Prijava
   

Floskula

Besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč...

Floskulirati - upotrebljavati zvučne, ali prazne reči.

Komentari