Prijava

Daće Bog da bar neko od nas ovde nešto kerebeči...

Makar neko, makar nešto...

Misliš nekog? Za nešto mogu lutku da ti nabavim.

Nekorišćenu? Pošto?

Pitam se šta li su ovom bratu crnji rekli za šta se slika.

Lično sam mislila na nešto pošto ljude više ne doživljavam kao osobe, već kao predmete - isključivo. Yep

Hahahhahhahahhahahahahhahahahaha

Hvala za mim. Ijao hahahhahahaha ☺️

Stole i lenka ahhaha

Stole i lenka iz - Stole vole

Agilni
Misliš nekog? Za nešto mogu lutku da ti nabavim.

A otkud znam, svi se prave politički korektni što se tiče ova dva pola i ostalih poremećaja, pa reko da pokušam.

hahahah Lukac ☺️☕