Prijava
 1.    

  Glasovna promjena F u HV

  Prelazak F u HV je glasovna promjena u kojoj suglasnik F ispred samoglasnika A prelazi u suglasnike HV.

  Faliti > F ipred A = HV > Hvaliti

  Izuzetak:
  Riječ "hvala" u kojoj nije izvršena ova glasovna promjena.