Prijava
   

Hampti Dampti

1.Jaje najpoznatije iz animiranog filma Mačak u čizmama.
2. Muškarac koji te prvo zajaše (hamps), a onda te napuca (damps).
Animirana verzija bejzbelskog izraza hit en ran.