Prijava
 1.    

  Hilandar - Avato

  Avato predstavlja zabranu ženama da stupe na tlo Svete Gore. Ovaj zakon se ne primenjuje samo na Atosu, nego u mnogim muškim pravoslavnim manastirima. Donet je 442. godine važi i dan danas, pored mnogih protesta liberalaca. Dok konzervativniji smatraju da bi se kršenjem Avata urušio identitet Hilandara koji predstavlja kolevku srpskog pravoslavlja.

  Pravilo je uvedeno i da žene ne bi remetile život monaha.
  Sveti Antonije u svojim monaškim pravilima kaže:
  "Ne dopusti da ti se približi žena, ni u kom slučaju, niti da uđe u dom tvoj, jer istovremeno dolazi iskušenje bluda."