Prijava
 1.    

  Hipergamija

  Hipergamija potiče od reči hiper što znači prilično i gamija od grčkog gama. Označava tj. opisuje pojavu traženja partnera višeg društvenog statusa. Na primer ako noću kopamo tunele od podruma radnje sa aktovkama do trezora sa sefovima za nas nema zime ako naša supruga ima imunitet. Sasvim neretka pojava među našim ljudima u rasejanju koji jedinu šansu vide u pravnom obavezivanju sa starijim damama višeg platežnog položaja. U ljudskoj prirodi je biti hipergamičan, pogotovo ako nam je poreklo sa siromašnog tla. Takođe postoje i ljubavni motivi. Džek kad je oslikavao nag portret Rouz. Vođen bujicom emocija seksualne prirode Džek se upleo u živote bogatih ljudi a Rouz kao primer hipogamije je išla sa vodom do kukova da sekirom razdvaja karike od licica na cevi za grejanje. Ili onaj film sa Edi Marfijem koji je princ Zamunde, Edi je radio u mekdonalsu samo da bi upoznao devojku višeg statusa a on se spustio nisko među najniže slojeve kako bi testirao snagu njihove ljubavi.

  Uradio sam zadatak doktore puštajte me.

 2.    

  Hipergamija

  Teško meni do boga miloga kud pogubi od sebe boljega.

  Hipergamija (od grčkih riječi hýper "preko" i gamos "brak") je izraz kojim se u antropologiji i sociologiji opisuje sklonost traženju bračnog druga koji ima isti ili viši status. Antropologija smatra da je hipergamijski instikt pokretač kod žena za razliku od muškaraca gde je u osnovi poligamijski instikt.