Prijava
   

Hoćeš da kažeš da moja riba laže?

Retoričko pitanje, šah-mat element brojnih dorćolsko-zemunskih sofizama za efikasno započinjanje šorke.

Uobičajeno zatvara dijaloge otvorene rečenicom "Izvini, je l' ti to gledaš moju ribu?".

Uloga replike je, jasno, čisto formalne prirode, budući da vam je već od prvog pitanja jasno koliko je sati.

- Izvini, je l' ti to gledaš moju ribu?
- Ne, brate.
- Hoćeš da kažeš da moja riba laže!?
- Ne, brate, slep sam.
- ...

Komentari

Samo stavi znak pitanja na pitanje :)

Hoćeš da kažeš da on ne zna gde se stavlja upitnik?