Prijava
 1.    

  hoći

  Komparativ prideva hot.

  Koristi od ovog oblika pokazali su se u praksi, a jedna od njih je i ta što se iz njega, za razliku od pozitiva, može odrediti rod imenice (hoći/hoća/hoće, za jedninu).

  M: Brus Vilis je hoći od Breda Pita.
  Ž: Pazi ovu malu, hoća je od svih ostalih zajedno!
  S: Ko hoće pivo?