Prijava

Umuknuo grom topova,
zanemele ubojice,
po grobovi' trava niče,
mač je lega u korice.
Da l' je lego da uzdahne
sa nepravde naših dneva,
il' umoran da u miru
o pobedi drukčoj sneva?!
Kamo sreće da su uvek
vedri, blagi, mirni danci,
pa da nisu ni skovani
ni mačevi - ka ni lanci.
Mesto topa, tigra ljuta.
mesto mača i handžara,
da duhovi krče puta,
da se perom večnost stvara!

?
+2540
66
definicija