Prijava
   

Hoću i neću

Ono bez čega mogu i ne mogu nema ličnu vrednost i značenje.