Prijava
   

Hodanje sa rukama na leđima

Karakteristika muškaraca starijih od šezdeset godina. U jednom trenutku svog života, iz neobjašnjivih razloga, prosečan srpski deda prilikom izlaska u šetnju/supermarket/poštu, prestaje da ruke drži pored tela ili u džepovima, već ih jednu u drugoj postavlja na donji deo leđa i tako se kreće gradom sam ili sa ortacima.