Prijava

Rad, rad i samo rad!
Srp i čekić!

?
+1951
27
definicija