Prijava

Rad, rad i samo rad!
Srp i čekić!

?
+1945
27
definicija