Prijava

Rad, rad i samo rad!
Srp i čekić!

?
+1948
27
definicija