Prijava
   

Hundsfrajla

Stara pozajmljenica iz nemačkog jezika.
Pošto je krajem 19. i početkom 20. veka trend korišćenja iskvarenog nemačkog u Vojvodini dostigao vrhunac, tako je i ovaj naziv pored gomile ostalih nastao.

Hundsfrajlom su obično bile podrugljivo prozivane od strane seoskih žena i tračara gospođe koje poseduju psa odabrane rase kao saputnika i ljubimca.
Pošto je uporedo sa trendom korišćenja iskvarenog nemačkog (tzv. "nemeckog") u Vojvodini rastao i trend posedovanja psa kao nerazdvojnog saputnika kod zapadno-evropskih dama, moralo je doći i do prihvatanja takvog trenda i kod naših dama.

Podrugljiv nadimak su dobijale zbog svog hipsterskog ponašanja koje nije godilo oku tadašnje seoske zatucane publike.

Još uvek se taj podrugljiv naziv zadržao u govoru vojvođana pa nije za začuditi se kada ga dobije neka svojeglava hipsterka sa minijaturnim psom na povodcu koga vuče za sobom dok je komšiluk gleda kako preskače lokve od blata po putu.

Marica: Jesi vidla onu malu Pecinu što se šeće tuda sa onijem kerićem na lancu?
Dana: Jesam, vidla sam je neki dan. Još pomislim u sebi: "Vid nju što špacira kerića po ulici ko kakva hundsfrajla. Pa šta ta misli da je?"
Marica: Ne znam sestro al ja bi rekla da je ona malo prelađena.

Komentari

Dobra, ali smatraću ove pretečom
dobio si plus

Frajla je frajla al ovo je samo blaga varijacija.