Prijava
   

I smrt je za ljude

Najlogičnije objašnjenje zašto umiru svi osim političara.