Prijava
   

Koeficijent inteligencije opada sa masom

Iliti u prevodu - što je više ljudi na nekom skupu, bio on neki protest ili koncert, to je svaka jedinka tog skupa ponaša gluplje.

Komentari

Pokušao sam ovom fenomenu da dam ime, ali, koliko se sećam, nisam naišao na razumevanje.