Prijava
   

Majstor i direktor

Neradnik i lelemud.

- De si majstore, šta ima?
- O de si direktore! Evo bate, borba..