Prijava
  1.    

    Metno daljinski

    Prvostepena presuda kao vid nasilja u porodici izazvana nekohabitacijom supružnika oko plana i programa utroška slobodnog vremena.

    - NA TI SAD! ETO TI TURAKA! TAKO SU I ONI SAMO NA KOLAC!

    (prim. aut.) Svaka sličnost sa stvarnim likovima i događajima je slučajna. Nemojte ovo probati kod kuće, garažu je lakše oprati. Ne činite nasilje u porodici, javno.