Prijava
   

Misticizam

Verovanje u vrhovne stvarnosti iznad materijalne, i nastojanje da se dostigne jednost sa tom Stvarnošću neposrednim doživljajem, mimo razumskih shvatanja.

Jednog dana ću se vratiti s posla, a dan posle ću biti u zasluženoj penziji od koje ću moći lepo da živim.

Komentari

ah, snovi moji...+++

Jednog dana će reći: "Odmorio se, laka mu zemlja, ostavio je za sobom troje dece i tuce unučadi i praunučadi, imao se rašta i roditi.".