Prijava
   

Moglo bi biti ugodno, ali korisno svakako

Naći se u zaglavljenom liftu sa mehaničar/k/om za opravku liftova.

Komentari

Slusaj: Ironija

Naći se sa mehaničarom u liftu kad se zaglavi a on nije poneo alat...

ako je mehaničar on svakako ima "alat" - a ako je mehaničarka ona barem ima "kutiju" za tvoj "alat" ...