Prijava
   

Najbolje sredstvo za čišćenje kupatila

Moja mama - ja znam da postoji na hiljade hemikalija koje mogu da pobiju na desetine milijardi bakterija u sekundi, ali samo moja majka zna da sa sapunom i vodom pobije više mikrooraganizama nego sona kiselina.

Komentari

Nažalost, tvoja žena neće biti tog kvaliteta..;)+

SA sapunom i vodom? A čime to tvoja majka, sapun i voda čiste kupatilo?