Prijava
 1.    

  Nelojalna konkurencija

  Čist pleonazam. Shodno tome, lojalna konkurencija bi bila čist oksimoron.

  Nelojalna konkurencija - ŠKK, pa kakva bi drugačije bila?
  Lojalna konkurencija - ne bih rekao da su konkurencija, pre su poslovni saradnici.

 2.    

  Nelojalna konkurencija

  Ono što postane lepši, zgodniji, viši, situiraniji i obdareniji frajer onog trena kada baci pik baš na tvoju ribu.

 3.    

  NeLOJalna konkurencija

  To je gurmansko nadmetanje kad na istom stolu (slava, svadba, ispraćaj, poslovni ručak,itd.) praseća krtina stoji pored parčića masnije jagnjetine.

 4.    

  Nelojalna konkurencija

  Osoba ili osobe koje u ulaskom na vrata koja su predviđena za izlaz iz BusPlus obeleženg vozila GSP-a zauzimaju mesta za sedenje.