Prijava
   

Nije trebalo

Odgovor doktora/sudije/advokata/šalteruše/nastavnika/učiteljice na očigledan primer mita i korupcije u vidu novca, parfema, praseta, peškira i sl.

- Evo doktore, jedan mali znak pažnje u vidu sto eura, kožne tašne i rokovnika.

- Ijao, pa nije trebalo, stvarno nije trebalo (u sebi: trebalo je, trebalo je više! Dvesta, trista, četristo eura, dve tašne, četiri rokovnika, neko meze, pa i mi doktori smo ljudi, mora se od nečega živeti)