Prijava
  1.    

    Obesiti kopačke o klin

    Obesiti kopačke ( ili rukavice) o klin znači prestati se aktivno baviti sportom.
    U običnom životu to je aluzija na prekid bavljenja dosadašnjim poslom uzrokovan raznim razlozima: sopstvenom voljom, zbog bolesti, zbog penzionisanja itd.itd. Međutim, i kopačke i rukavice se mogu ponekad makar i rekreativno "navuči".

    Ali onaj ko obesi kopačke u najlepšem sportu na svetu - seksu - e taj je onda definitivno završio "sportsku" karijeru.