Prijava
   

Ogledalo

Ne govori a kazuje sve.

Zato često puta dobije po "glavudži".

Komentari

Sve ti naplati kada polomiš : 7 godine bez sreće.