Prijava
   

Ohahaj

Ovaj se usklik koristi kada se želi istaći da nečega ima puno.

Srednjoškolac 1 - Ima li u vašem razredu puno kečeva?
Srednjoškolac 2 - Nego šta. Ohahaaaaaaj.

Komentari

Uuuuuuuuuu, jbt ohahaj pluseva za 5 minuta.
Tenk ju veri mač.

tek ces da ih dobijes ohahaj:)..me,s cini...kratko ali jebitacvno+

Može i ihahaj :D +