Prijava · Registracija
16 : 11
16 em plus     16 em minus
17 : 11
16 : 12

Omastiti brkove

Spavati s devojkom.

- Eh, druže moj, ne znam šta ću s ovom mojom. Smuvali se i dogovorili za jedno veče, a ona me otkačila.

- Ne brini ti ništa. Ti si stari vuk. Sledeći put ćeš brkove da omastiš.