Prijava · Registracija
10 : 7
16 em plus     16 em minus
11 : 7
10 : 8

Omastiti brkove

Spavati s devojkom.

- Eh, druže moj, ne znam šta ću s ovom mojom. Smuvali se i dogovorili za jedno veče, a ona me otkačila.

- Ne brini ti ništa. Ti si stari vuk. Sledeći put ćeš brkove da omastiš.