Prijava
   

Oranje drumova

Pojava da komunalci iz ''Beograd Puta'' po 3 put rade istu ulicu za 6 meseci.

Komentari