Prijava
 1.    

  osnovna jednacina izlaska u grad

  lepota ribe sa kojom trenutno pricas(L) je:
  -upravno srazmerna Tvojoj lepoti(Tl)
  -obrunuto srazmerna Kolicini alkohola koju si popio(Ka)
  L=Tl/Ka

  brate,da sam lepo izracunao ne bih se probudio pored onog skota...